Werkwijze

We verkennen jouw vraag in een intakegesprek. Je ervaart of er een klik is tussen ons. Het intakegesprek is kosteloos.

We maken afspraken over de lengte van het coachingstraject en hoeveel tijd er tussen de gesprekken zit. Dit is afhankelijk van jouw ontwikkelwens. Sommige mensen zoeken hulp bij het uitzoeken van een vraag en zijn met enkele gesprekken, soms zelfs één gesprek, al goed geholpen.

Anderen spreken enkele keren per jaar af om zichzelf scherp te houden en te toetsen of ze de ingeslagen weg kunnen en willen voortzetten.

Ik leg de gemaakte afspraken vast in een offerte.

Ik werk ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat we niet alleen zullen ‘praten over’, maar we ook doen en ervaren, bijvoorbeeld met behulp van lichaamsgerichte oefeningen of door situaties te visualiseren

Mijn werkwijze stem ik af op jouw ontwikkelwens en we zoeken samen naar de ingangen die bij jou aansluiten

Aan het einde van een sessie spreken we af met welk ander gedrag en/of perspectief je oefent in je dagelijkse leven en je ervaart wat dit met je doet.

Er zijn verschillende manieren waarop we aan de slag kunnen. Ik noem er hieronder een aantal:

Lichaamsbewustzijn

Je lichaam is een fijn afgestemde snaar die heel precies signaleert hoe het met je gaat. Je lijf informeert je door spierspanning en – ontspanning, een versnelde of vertraagde hartslag en/of ademhaling en door de energie die door je lijf stroomt of geblokkeerd raakt. Door je bewust te zijn van je lijf, ben je beter in contact met jouw gevoelens en intuïtie. Je neemt daardoor scherper waar wat wel goed voor je is en wat niet.

Systemisch werken

Systemisch werken gaat over de plek die jij inneemt in het systeem waar jij onderdeel van bent. Dat kan je eigen familie of het team zijn op je werk. Binnen dit systeem probeer je vaak onbewust de problemen op te lossen die er binnen het (familie) systeem spelen. Je denkt, voelt en handelt niet alleen vanuit jezelf, maar je gedrag komt mede voort uit het appél dat het systeem op jou doet. Doordat je je bewust wordt van de patronen die je hebt ontwikkeld binnen het (familie)systeem ontstaat de mogelijkheid om deze los te laten en vrijere keuzes te maken.

Voice Dialogue

Met behulp van Voice Dialogue leer je de verschillende stemmen die dominant in jou aanwezig zijn te herkennen en te voelen welke impact ze op jou hebben. Je ontdekt in welke situaties ze zich vooral manifesteren en waar deze ‘ikken’ je voor willen behoeden. Je leert je ‘ikken’ te regisseren vanuit je bewuste ego, waardoor ze het niet langer van je overnemen. Je ontdekt dat je kunt schakelen tussen jouw ‘ikken’ en hoe ze je in spannende situaties van pas kunnen komen.

Visualisatie

Visualisatie is het benutten van je vermogen tot verbeelding. Beelden geven expressie aan wat er in je leeft, wat je met woorden soms nog niet kunt uiten. Met behulp van geleide meditatie kom je in contact met je innerlijke wereld en ontvouwen zich ervaringen en beelden die voor je ratio onbereikbaar zijn.

Ook dromen zijn behulpzaam bij het bewust worden van de aspecten die aandacht behoeven in jouw leven. Tijdens je dromen ontmoet je delen van jezelf die je in het dagelijkse leven verdringt. Juist in de nacht wanneer de censuur van je bewuste ego stopt, komen deze elementen terug in je systeem. Dromen zijn richtingaanwijzers op je levenspad. Ze tonen datgene wat je weet, maar waarvan je je niet bewust was (Klinkhamer, 2017)

Inzicht in je denk- en gedragspatronen

Je hebt geleerd om problemen op te lossen via je hoofd. Het denken, de ratio, is je best ontwikkelde gereedschap. En daardoor hecht je veel waarde aan hetgeen je denkt. Jouw gedachten hebben sterke invloed op wat je doet en hoe je je voelt. Vaak ben je je nauwelijks bewust van deze automatische gedachten. Door gedachten, gedrag en gevoel uiteen te rafelen, ontwikkel je inzicht in je eigen patronen. Je ervaart welke denkbeelden helpend zijn en welke niet. Je leert je gedachten en gevoelens met een korreltje zout te nemen, zodat er ruimte ontstaat voor ontspanning en nieuwe perspectieven.